garchig

3/2/14

Зарлал

Хөрвөх болон зайнаас суралцагчдын анхааралд 1. Холбогдох хичээлийн агуулгыг “Хичээлийн агуулга” цэснээс харж тухайн агуулгыг үзэж судлан, шалгалтанд бэлтгэх. 2. “Оюутны бие даан хийх ажил” цэснээс холбогдох хичээлийн даалгаврыг зааврын дагуу гүйцэтгэх .

No comments: