garchig

3/5/15

"Элементар геометр" хичээлийн бие даалт

Батлав. БСАЗТ-н эрхлэгч.............дэд профессор Н. Баянмөнх
1.Хичээлийн нэр : Математик дидактик
2.Хамрах хүрээ:    Математикийн багш мэргэжлийн 3-р анги
3.Зорилго:        Суралагчдын бие даан суралцах чадвар, судалгаа шинжилгээний ажил гүйцэтгэх чадварыг дэмжих, хөгжүүлэх

2014-2015 оны IIулирал
Сэдэв
Хугацаа
Хийх аргачлал
Шалгуур
Ном зүй
1
Төсөөтэй гурвалжин, түүний чанарууд
II/23-IY/10
Хоёр гурвалжин төсөөтэй байх чанарууд , шилжилтийн 8-р ангийн математикийн сурах бичгийн 177-180 хуудасны зурагт бодлогуудыг бодох
-Бодлого бүрийг бодож төрөлжүүлэн заах арга зүйг боловсруулах

-Admon
-Бит пресс
-Мөнхийн үсэг
-Сод пресс
- 12 жилийн сургалттай ерөнхий боловсролын сургуульд ашиглагдаж буй сурах бичиг
2
-Тэгш өнцөгт гурвалжин
-Параллелограмм
-Ромбо
-Тэгш өнцөгт
-Трапец
-Тойрог ба шулууны харилцан байршил
IY/10-IY/24
Сэдвүүдээс сонгож  реферат бичих.

-Агуулгыг бүрэн илэрхийлж , сонгосон жишээ даалгаврууд оновчтой байх
-Бодсон бодлогоо бусдад тайлбарлан таниулах чадвар
3
Шилжилтийн 8-9-р ангийн сурах бичгийн геометрийн бодлогуудыг бодох
IY/24-IY/26
-Бодлгуудыг бодох,нэмэлт бодлогуудыг бодох

No comments: