garchig

10/6/15

Математик дидактик хичээлийн бие даалт

Батлав. БСАЗТ-н эрхлэгч.............Г. Гантогтох
1.Хичээлийн нэр : Математик дидактик
2.Хамрах хүрээ:    Математикийн багш мэргэжлийн 3-р анги
3.Зорилго:        Суралагчдын бие даан суралцах чадвар, судалгаа шинжилгээний ажил гүйцэтгэх чадварыг дэмжих, хөгжүүлэх

2015-2016 оны Iулирал
Сэдэв
Хэлбэр
Ашиглах ном
Бие даалт 1: Оюутан бүр заавал хийж бүтээлийн санд хавсаргасан байх
1.1
Тодорхой ангийн тодорхой сэдвээр бүлэг сэдвийн болон нэгж хичээлийн хөтөлбөр боловсруулах

ЕБС-ийн сурах бичиг, МБСтандарт
Бие даалт 2: Оюутан бүр дараах сэдвийн нэгийг сонгон хийнэ.
2.1
Хүмүүнлэг психологийн зарчмын хэрэглээ
Реферат
Математикийн дидактик сэтгүүл. 2005 он.
2.2
Мэдээлэл идэвхтэй боловсруулах загварын хэрэглээ
Реферат
Математикийн дидактик сэтгүүл. 2005 он.
2.3
Конструктив психологийн зарчмын хэрэглээ
Реферат
Нээлттэй сургууль сонин. МБС-ын зөвлөмж. “Хүүхдээр математикийн хялбар мэдлэг бүтээлгэх арга зүй” зөвлөмж
2.4
Математикийн хичээлд МХТ ашиглах нь
Илтгэл, реферат, слайд

2.5
Математикийн хичээлд идэвхтэй сургалтын арга ашиглах нь
Реферат
Идэвхитэй сургалтын 101 арга (1-5)
2.6
Математикийн хичээлд ашиглах хэрэглээний бодлогууд
Реферат
Algebra and trigonometry Mathemathics applications and connections (course 1), (course 2), (course 3) Geometry applications and connections
2.7
Математикийн хичээлд тоглоомын арга ашиглах нь
Реферат
Бие даалт-3: Оюутнууд бүлгээр ажиллаж илтгэнэ.
 3.1
Чадвар шалгах тест, даалгаварын бодолт
Бодлогын сан
Интернет эх сурвалжууд
 3.2
Блумын таксономын хэрэглээ
Реферат
Хүүхдээр асуудал шийдүүлэх арга зүй. Зөвлөмж-3
 3.3
Соло таксономын хэрэглээ
Реферат


No comments: